Član 1.

Ovim pravilnikom se utvrđuje način i postupak rešavanja po reklamaciji (prigovoru) potrošača na nedostatak prodate robe.

Član 2.

Poslovođa u prodajnom objektu, odnosno prodavač u objektu u kojem sistematizacijom radnih mesta nije utvrđeno radno mesto poslovođe, dužan je da neposredno po saopštenoj reklamaciji potrošača da proveri da li je roba koje se reklamira kupljena o objektu u kojem se vrši reklamacija, da li kupac poseduje račun o kupovini i da li je prošlo više od 12 meseci od dana te kupovine. Ako utvrdi da nije ispunjen bilo koji od ovih uslova saopštava kupcu da po zakonu nema pravo na reklamaciju.

Ako poslovođa utvrdi da su ispunjeni svi uslovi iz stava 1. i da nedostatak na robi nije nastao krivicom kupca, robu sa nedostatkom zamenjuje novom robom, odnosno robom odgovarajuće marke i tipa. Ukoliko zbog neimanja robe u prodavnici nije moguće izvršiti zamenu nudi potrošaču da mu vrati iznos novca za tu robu u visini cene na dan vraćanja ili da se otkloni nedostatak na robi.

U slučajevima stava 3 ovog pravilnika poslovođa sastavlja zapisnik koji osim potpisa poslovođe i potrošača naročiti sadrži: datum reklamacije, podatke o prodajnom objektu u kojem se reklamacija vrši, broj i datum računa koji je izdat prilikom kupovine robe,podatke o robi koja je predmet reklamacije, lične podatke o potrošaču, konstataciju a) da je roba zamenjena novom navodeći marku i tip b) iznos koji je vraćen potrošaču sastavljajući Nalog za ispravku po propisima o fiskalnim kasama ili c) da se potrošač odlučio za otklanjanje nedostatka na robi.

Član 3.

Kada iz okolnosti po reklamaciji poslovođa nije u mogućnosti da reklamaciju reši po članu 2. ovog pravilnika, preduzeće od potrošača robu koje je predmet reklamacije, sačiniti o tome zapisnik, navesti sve bitne podatke o robi i zahtevu potrošača, potpisati i pečatom overi primerak robe od potrošača, saopštiti potrošaču da će o odluci o reklamaciji biti obavešten u roku od sedam radnih dana od prijema reklamacije i da će ukoliko se utvrdi da je osnovan zahtev iz reklamacije isti biti ispunjen odmah a najkasnije u roku od osam dana.

Član 4.

Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom može da zahteva naknadu štete, pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.

toto togel
situs togel
toto slot
situs toto
rtp slot
cerutu4d
toto slot
situs toto
bo togel
situs toto
toto togel
situs togel
situs toto
toto togel
pam4d
toto togel
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
toto togel
situs togel
situs togel
bandar toto
situs togel
bo togel
situs toto
situs togel
situs togel
toto slot
pam4d
bento4d
bento4d
bento4d
jacktoto
jacktoto
cerutu4d
cerutu4d
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
bo togel
bandar togel
situs toto
situs togel
situs togel resmi
toto slot
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto macau
situs toto
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
toto slot
situs toto
situs togel
situs toto slot
cerutu4d
bo toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto macau
cerutu4d
situs toto macau
bet togel
toto togel
gimbal4d
gimbal4d
gimbal4d
toto slot
situs toto
situs toto
toto slot
situs toto
situs toto
toto togel
toto slot
situs togel
live casino
toto slot
toto togel
bandar togel
situs toto
daftar situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
bakautoto
situs bandar togel
bakautoto situs resmi toto togel
bakautoto situs toto togel terpercaya 2024
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto